Do pobrania - wybory samorządowe - listy poparcia

Okręg wyborczy w wyborach do sejmików województw obejmuje jeden powiat lub jego część. Obowiązuje pięcioprocentowy próg wyborczy. W skład sejmiku województwa wchodzą radni w liczbie 30 w województwach liczących do 2 000 000 mieszkanek i mieszkańców oraz po troje radnych na każde kolejne rozpoczęte 500 000 mieszkanek i mieszkańców. Tak jak w poprzednio omówionych wyborach do podziału mandatów wykorzystywany jest system d’Hondta. 

Każda lista kandydatów musi uzyskać poparcie określonej liczby wyborców co najmniej 300 podpisów poparcia dla listy kandydatów do sejmiku województwa.

Wyborca może udzielić poparcia nieograniczonej liczbie list kandydatów. Nie może też wycofać raz udzielonego poparcia. Poparcie jest ważne, gdy zawiera obok własnoręczny czytelny podpis także numer PESEL i adres zamieszkania osoby udzielającej poparcia.

 

Dokumenty do pobrania:

icon pdf

lista poparcia kandydatów

Nazwa Komitetu Wyborczego: KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI

Pozostałe informacje na stronie PKW